PAULA RAMIREZ - Brigada Feminista per Palestina - Documental "Aquesta lluita és per la vida"