FELIX MORENO - Portavoz de Compromís per Ibi / Emitida 08 de febrero